Jubileumconcert en Erepenning

100 + 2 jaar fanfare

In november 2020 bestond het fanfare Zuiderwoude 100 jaar, wij hebben hiervoor 11 december ’20 van burgemeester Sicko Heldoorn een Koninklijke erepenning uitgereikt gekregen. Dit heeft op een repetitieavond plaatsgevonden en allemaal op 1,5m afstand omdat het coronaspook ernstig rond raasde.
Op 3 april 2022 hebben wij, na 2x uitgesteld te hebben vanwege de coronamaatregelen, eindelijk ons Jubileumconcert kunnen geven Het thema voor dit concert werd 100 + 2, toepasselijk voor de lange aanloop die we vanwege de nare coronamaatregelen hebben gehad.
In de Opstandingskerk te Monnickendam en onder begeleiding van onze dirigent Thomas Geerts begon het concert om 13.30 uur. De te spelen muziekstukken waren stuk voor stuk goed uitgevoerd en het publiek was erg verrast en enthousiast.
Voor de pauze was er een muziekstuk ter eerbetoon aan ons lid Jaap Klein die in november 2021 ons plotseling is ontvallen. Het werd vertolkt door onze solisten Thomas Piet, Rolf Hoogenberg en dirigent Thomas Geerts. Het was een ontroerend moment.
Als feestelijke afsluiting hebben de fanfare leden met elkaar een gezellige afsluiting gehad in het dorpshuis te Zuiderwoude.
Omroep PIM heeft het concert opgenomen. U kunt het terug kijken via onderstaande knop.

- Scrol naar beneden voor meer over de erepenning.

Koninklijke Erepenning

Tijdens de oefenavond in het Dorpshuis van Zuiderwoude op donderdag 10 december 2020, ontving onze voorzitter Joost Klein, de koninklijke erepenning uit handen van Sicko Heldoorn, de toenmalige burgemeester van gemeente Waterland.

De koninklijke erepenning is overhandigd uit naam van Zijne Majesteit de Koning en werd onder andere uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van het fanfarecorps. Verder is het fanfarecorps een actieve vereniging in het dorp Zuiderwoude, met een mooie historie en veel leden en vrijwilligers uit deze kleine gemeenschap. De fanfare vervult een belangrijke rol in de sociale cohesie in Zuiderwoude. Ook is de fanfare is een graag geziene gast bij concerten en festiviteiten, waaronder de opluistering van Koningsdag in de gemeente Waterland. Het wordt tevens gewaardeerd dat het  fanfarecorps veel aandacht heeft voor de opleiding van de jeugdige leden en het sociaal betrokken houden van de oudere leden.
 
Vanwege de coronacrisis oefende het fanfarecorps ten tijde van de uitreiking in verschillende groepen en concerten moesten worden uitgesteld, net als andere feestelijkheden rondom de Koninklijke Erepenning en het honderdjarig jubileum.

De Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen en sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.
Alleen de koning kan de erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht om op briefpapier of gedrukte stukken in woord en/of beeld melding te maken van de onderscheiding.